poalim_big
poalim_icon
line_poalim
הלוואה דיגיטלית לוקחים בבנק הפועלים
לקוחות בנק הפועלים היכנסו עוד היום ובקשו הלוואה דיגיטלית בקלות ומבלי לצאת מהבית
לפרטים נוספים ובקשת הלוואה
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן ההלוואה כפוף לאישור הבנק.